Voor studenten, door studenten!

Studentenscout.nl | Privacystatement

Studentenscout.nl is een financiële dienstverlener die rechtstreeks zaken doet met haar klanten. Studentenscout.nl maakt onderdeel uit van ‘t Assurantiekantoor te Wierden.

Ons privacybeleid
Studentenscout.nl respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. 

Gebruik van onze site
Studentenscout.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.

Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Waar gebruikt Studentenscout.nl cookies voor:

  • Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
  • Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in je computer blijven staan, tenzij je ze wist (zie internetopties).
  • Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als je onze site bezoekt.
  • Een verzekeraar of financieel dienstverlener kan met behulp van cookies vaststellen of je bij het kiezen van een verzekering of financiële dienst gebruik hebt gemaakt van studentenscout.nl

Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in je browser 'cookies off' in. Het uitzetten van cookies zal uw gebruik van onze website sterk beperken.

Aanvragen van informatie, offertes en financiële producten
Je (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het maken van een persoonlijke vergelijking en voor het, op jouw verzoek, aanvragen van informatie, offertes en financiële producten. Maar ook gebruiken we ze om eventueel contact met je op te nemen naar aanleiding van een offerte en voor het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een verzekering en voor het afhandelen van schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt voor verzekeringen waarvoor we tussenpersoon zijn of een volmacht hebben. In dat laatste geval geven we de polis af en verzorgen we de administratieve afhandeling. Kies je een product waarvoor we alleen de aanvraag verzorgen dan geven we jouw gegevens direct door aan de betreffende financiële instelling en zorgt deze voor de verdere afhandeling. Ook kunnen we je gegevens gebruiken om jaarlijks te checken of we je een betere deal kunnen bieden, en je daarover te informeren (polischeck).

Mijn Studentenscout.nl-account
Sluit je een verzekering af via Studentenscout.nl dan gebruiken we je gegevens voor het aanmaken van een ‘Mijn Studentenscout.nl’-account. Via dit account kom je in je digitale polismap met daarin je persoonsgegevens, de door jou aangevraagde offertes, je lopende verzekeringen en eventuele schadedossiers. Heb je een Mijn Studentenscout.nl-account dan worden de gegevens die je op onze site invult extra beveiligd verstuurd.
Wil je je Mijn Studentenscout.nl-account opheffen? Dat kun je dat doen als je in je Mijn Studentenscout.nl-map bent. Je kunt het ook ons laten doen. Stuur dan je verzoek aan: Studentenscout.nl, Burgemeester J.C. van den Bergplein 36, 7604 GT te Wierden, t.a.v. Juridische Zaken. Of per e-mail: info@studentenscout.nl

Afmelden ongewenste berichten
Studentenscout.nl gebruikt je gegevens alleen om je te informeren over belangrijke wijzigingen die te maken hebben met jouw verzekering. Voorbeelden daarvan zijn aanpassingen van de premie of voorwaarden. Ook kunnen we je vrijblijvend een ‘polischeck’ toesturen. Wil je deze berichten niet meer ontvangen dan kun je je onderaan elke e-mail direct afmelden.

Links naar andere websites
Op Studentenscout.nl vindt je links naar andere websites. Hoewel we niet zomaar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als die er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens
Studentenscout.nl garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een financieel product via ons hebt aangevraagd.

Verzekeraars en volmachtorganisaties (zoals Nedasco B.V.) kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Studentenscout.nl kan als tussenpersoon niet de gegevens in CIS raadplegen en/of vast (laten) leggen. Dit kan wel door de verzekeraar of de volmachtorganisatie, zoals Nedasco B.V., worden gedaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Studentenscout.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom is Studentenscout.nl aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ‘t Assurantiekantoor, gevestigd aan de Burgemeester J.C. van den Bergplein 36, 7604 GT te Wierden.

Inzage en correctie
Gebruikers van Studentenscout.nl kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar: Studentenscout.nl, Burgemeester J.C. van den Bergplein 36, 7604 GT te Wierden, ter attentie van Juridische Zaken. Of per e-mail: info@studentenscout.nl. Stuur bij je verzoek wel een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: Studentenscout.nl, Burgemeester J.C. van den Bergplein 36, 7604 GT te Wierden, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken. Of stuur een e-mail naar: info@studentenscout.nl.

Wijzigingen
Studentenscout.nl heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Studentenscout.nl

Download als PDF